A megrendelések visszaigazolása manuálisan történik az üzlet nyitvatartási ídeje alatt!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Wiener Stúdió Kereskedelmi és Ügynöki Kft., továbbiakban: „Szolgáltató/Eladó” papiriroszer.hu internetes weboldalán - a Webáruház - keresztül létrejött szerződéses jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF elérhető a következő weboldalról: http://papiriroszer.hu/aszf.

A jelen ÁSZF a Szolgáltató/Eladó és Felhasználó/Vásárló - továbbiakban: a Szolgáltató/Eladó és a Felhasználó/Vásárló/Megrendelő együttesen a „Felek” - közt a Weboldalon keresztül létrejött elektronikus kereskedelmi szerződésekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket határozza meg.

A Szolgáltató/Eladó elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait Megrendelőnek kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel nyújtja.

1. Wiener Stúdió Kft. (továbbiakban: Szolgáltató/Eladó) adatai:

A Szolgáltató/Eladó neve:

Wiener Stúdió Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Wiener Stúdió Kft.

 

A Szolgáltató/Eladó székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

1078 Budapest, Nefelejcs utca 12. Irka Bolt.


A Szolgáltató/Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

wienerstudio@t-online.hu 


Cégjegyzékszáma:

01-09-068783 


Adószáma:

10389371-2-42


Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


Telefonszáma:

+36 1 342-0733

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

?

A szerződés nyelve:

magyar


A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

?

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. papiriroszer.hu  (továbbiakban: Weboldal)

 • A jelen ÁSZF hatálya nem terjed ki a Felek egyéb kereskedelmi ügyleteire.

 

2.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.3. A jelen ÁSZF 2017. április hó 01. nap napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató/Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások azonnali hatállyal hatályba lépnek, amint azokat a Szolgáltató/Eladó a módosításokat a Weboldalon publikálta.  A felhasználók/vásárlók a jogügylet megkötésekor elérhető tartalmú ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal kötnek szerződést a Szolgáltatóval.

 

2.4. A Szolgáltató/Eladó fenntart magának minden jogot a papiriroszer.hu weboldal annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalom vagy annak bármely részének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

3. Regisztráció/Vásárlás:

3.1. A regisztrációra a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerül sor. A regisztrációval a Felhasználó/Vásárló kijelenti, hogy a regisztrációval a jelen ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul elfogadja.

 

3.2. Felhasználó/Vásárló a Weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

 

3.3. Felhasználó/Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató/Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó/Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

 

3.4. A Szolgáltatót/Eladót a Felhasználó/Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.5. A Szolgáltatót/Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak/Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót/Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, amely a Felhasználót/Vásárlót a Weboldal informatikai igénybevétele miatt érte. A Felhasználó/Vásárló informatikai biztonságának kialakításáért, adatainak védelméért kizárólag a Felhasználó/Vásárló felel.

4. Megvásárolható termékek köre:

4.1. A megjelenített termékek megrendelhetők a papiriroszer.hu oldalon. A termékekre vonatkozóan megjelenített alapárak forintban értendők. Az árak az alapáras termékek körében bruttó árban (áfá-t tartalmazzák) vannak feltüntetve, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

4.2. A  Weboldalon a Szolgáltató/Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató/Eladó teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat/Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató/Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldalfelületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató/Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. A megrendelés menete:

5.1. Felhasználó/Vásárló az elfogadott és visszaigazolt regisztrációját követően bejelentkezik a Weboldalra.

 

5.2. Felhasználó/Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

 

5.3. Felhasználó/Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó/Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár részletes tartalma” ikonra kattintva.

 

5.4. Amennyiben a Felhasználó/Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „Törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Tovább a vásárlás 2. lépésére” ikonra kattint Felhasználó/Vásárló.

 

5.5.  Felhasználó/Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 • 5.5.1.  Fizetési módok: 
 1. Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató/Eladó üzlethelységében vagy a Szolgáltató/Eladó által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó/Vásárló a Szolgáltató/Eladó üzlethelységében vagy a Szolgáltató/Eladó által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 2. Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó/Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 3. Átutalással: Felhasználó/Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató/Eladó bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó/Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Új Megrendelő megrendelése esetén a fizetési mód minden esetben készpénz. Az üzleti kapcsolat rendszeressé válását követően a fizetési mód változtatását a Vállalkozó a Megrendelő kérésére engedélyezheti.

 • 5.5.2. Szállítási költség: A szállítási költség nettó 20 000 Ft alatt 990 Ft, 20 000 Ft megrendelés felett költségmentes.

5.6. Amennyiben a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó/Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató/Eladó nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

 

5.8. Az adatok megadását követően Felhasználó/Vásárló a ”Rendelés feladása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5.10. Felhasználó/Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó/Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz/Vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy a Felhasználó/Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz/Eladóhoz, illetve az Felhasználóhoz/Vásárláshoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató/Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó/Vásárló téves e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A szigorú számadású nyomtatványok kezelése:

A Felhasználó/vásárló amennyiben szigorú számadású nyomtatványt kíván vásárolni az alábbiak szerint kell eljárni:

A számviteli törvény 168. § (1) így fogalmaz: A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. számú melléklete K) pont – amely előírja a szigorú számadású nyomtatványok értékesítéséről az adatszolgáltatási kötelezettségüket − 2. alpont a-d) bekezdései 2011. január 1-étől kiegészült az e) bekezdéssel, mely szerint:

„1. A nyomtatvány forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben adatot kell szolgáltatnia.

2. Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,

b) a nyomtatvány sorszámát (tól-ig),

c) a vevő nevét és címét (székhelyét, telephelyét),

d) a vevő adószámát,

e) a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító számát.

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adóhatósághoz.”

Az adóhivatal honlapjáról a Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt letölthető „ESZIG” nevű nyomtatvány újabb verziójú, 2011-es évtől használatos változata ennek megfelelően 2 oszloppal ki fog bővülni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyomtatvány-forgalmazóknak a 2010. december 31-ét követően eszközölt nyomtatvány-értékesítéseik kapcsán az eddigi adatokon túl arról is adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, hogy a nyomtatvány-vásárlás során pontosan mely magánszemély (név, adóazonosító szám) járt el a vevő adózó képviseletében.

Felhívjuk a nyomtatvány-forgalmazók figyelmét, hogy a nyomtatvány-értékesítést megelőzően feltétlenül győződjenek meg a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevéről és adóazonosító számáról, mert a szolgáltatott adatok közlésével kapcsolatban a felelősség az adatot Vállalkozó nyomtatvány-forgalmazót terheli.

Ahhoz hogy az adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni 2011. január 1-től minden számlát és nyugtatömböt, azaz szigorú számadás alá vont nyomtatványt a vásárló vagy a megbízásából eljáró személy nevét és adóazonosító számát rögzítenünk kell rendszerünkben. Abban az esetben, ha kiszállítással rendeli meg az érintett nyomtatványokat csak a megadott regisztrált személy veheti át ezeket a nyomtatványokat.

Web-felületen történő rendelés esetén, a Vevőnek a regisztrálást követően el kell küldenie a fentiek azonosítására alkalmas, szkennelt adatokat a wienerstudio@t-online.hu email címre. Ezek után a Wiener Stúdió Kft. telephelyén (1078 Budapest, Nefelejcs u. 12.) az eredeti példányt bemutatva van lehetőség kizárólag az első szigorú számadású nyomtatvány vásárlásra. Ezt követő szállításnál a szállító, bolti értékesítésnél az eladó ellenőrzi az adatok megfelelőségét.

7. A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató/Eladó ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha a Szolgáltató/Eladó és Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató/Eladó a Felhasználó/Vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

7.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót/Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

7.4. A Szolgáltató/Eladó nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

8. Garanciális rendelkezések:

Kellékszavatosság

 • A Megrendelő Weboldalt üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás árának arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

 

Termékszavatosság

 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Jótállás

 • Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Weboldalt üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

 • A Szolgáltató/Eladó nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10. Szerzői jogok:

10.1.  Miután a papiriroszer.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az papíriroszer.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a a Szolgáltató/Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2.  A papiriroszer.unas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással lehet.

 

10.3.  A Szolgáltató/Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.4. Tilos a papiriroszer.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a papiriroszer.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

10.5. A  papiriroszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató/Eladó írásos hozzájárulásával lehetséges.

11. Adatvédelem:

A Weboldal adatkezelési tájékoztatója – adatvédelmi szabályzata - elérhető a következő oldalon: ?

 

Wiener Stúdió Kft.

ELÉRHETŐSÉG

1078 Budapest,
Nefelejcs utca 12. 
Telefon/fax: +36 (1) 342-0733
E-mail: wienerstudio@t-online.hu

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat

A Wiener Stúdió Kereskedelmi és Ügynöki Kft, Székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 12., Adószám: 10389371-2-42,  a www.irkapapir.hu internetes üzlet üzemeltetője kijelenti, hogy minden személyes adatot (a továbbiakban csak „adatok") szigorúan bizalmasnak tart, és azokat a személyes adatkezelés területén érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az Ön személyes adatainak biztonsága számunkra prioritás. Ezért szentelünk kellő figyelmet a személyes adatok kezelésének és védelmének. A jelen Személyes Adatok Feldolgozásának Alapelveiben ("Alapelvek") Önt tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önről milyen személyes adatok gyűjtése történik, és ezeket a továbbiakban miként használjuk fel.

1. Személyes adatok és feldolgozásuk

1.1.  A személyes adatok kategóriái

 Attól függően, hogy Ön melyik szolgáltatásainkat használja, különböző adatokat gyűjtünk.

Amennyiben nálunk vásárol, a következő adatokat gyűjtjük:

 • Név és kapcsolattartás adatai Keresztnév és családnév, e-mail cím, levelezési cím, számlázási cím, telefonszám, bankkapcsolat
 • Demográfiai adatok. Nemre vonatozó adat, születés ideje, ország és az előnyben részesített használt nyelv.
 • A szerződés megkötése alapján keletkezett adatok – megvásárolt termékek, ügyfél-szegmens, a nyújtott szolgáltatások terjedelme

Amennyiben marketing üzeneteket fogad tőlünk, a következő adatokat gyűjtjük:

 • Név és kapcsolati adatok - e-mail cím és keresztnév.
 • Demográfiai adatok - ország, nemre vonatkozó adat.

Továbbá a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • Az irkakpapir.hu  és az ügyfél közötti kommunikációból származó adatok

 

1.2.  A személyes adatfeldolgozás céljai

 • Szolgáltatások nyújtása és azok javítása. Annak érdekében, hogy a felkínált szolgáltatásainkat az Ön minél nagyobb megelégedésére nyújthassuk és javíthassuk, feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Konkrétan ide tartoznak:
  • Az áru vagy szolgáltatás megrendelésének feldolgozása a honlapunkon, vagy vevőszolgálati telefonvonalon keresztül történik. Törvényi indok itt az, hogy ez az adásvételi szerződés teljesítéséhez, egyes kiválasztott adatoknál pedig a jogi kötelezettségek teljesítéséhez (pl. számviteli bizonylatok) elengedhetetlen.
  • Figyelemfelhívás áruk elérhetőségére. Abban az esetben, ha valamilyen áru elérhetőségének figyelését kéri, személyes adatait az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel.
  • Kommunikáció Az összegyűjtött adatokat az Önnel történő kommunikáció és annak egyedi hozzáigazítása céljából használjuk fel. Például Önnel kapcsolatot teremthetünk telefonon, e-mailben, vagy egyéb módon azért, hogy emlékeztessük, hogy az áru ott van az online kosárban, segítsünk Önnek a megrendelés befejezésében, közöljük Önnek a kérésének, megrendelésének vagy reklamációjának aktuális állapotát, vagy Öntől új információt szerezzünk ahhoz, vagy figyelmeztessük arra, hogy fiókja aktív állapotának megőrzéséhez bizonyos lépéseket kell megtennie.
  • A szolgáltatások javítása. Az adatokat a szolgáltatások és a rendszerek folyamatos javításához használjuk fel, beleértve az új funkciók hozzáadását , s egyidejűleg, összesített elemzés és business inteligence alapján tájékozott döntéshozatal érdekében, mindezt pedig jogos érdekünk alapján , amely a vállalkozás szabadságából ered, valamint szükséges a felkínált szolgáltatások javítására az üzleti versenyben történő sikerének elérése céljából. Ahhoz, hogy az Ön jogai és érdekei számára megfelelő védelmet biztosítsunk, a felújítási célokra anonimizált személyes adatokat használunk.
 • Biztonságvédelem és vitás kérdések rendezése. Az adatokat jogos érdekből is feldolgozhatjuk, amely rendszereink és ügyfeleink védelmében, a csalások észlelésében és megelőzésében, a jogviták rendezésében és megállapodásaink érvényesítésében rejlik, jogos érdek alapján.
 • Marketingajánlat.
  • üzleti közlemény
   • Az Ön által vásárolt termékekhez Önnek a megvásárolt termékhez hasonló termékről üzleti értesítőt küldünk.
   • Ezeket az üzleti tájékoztatókat mindig visszautasíthatók, a mindegyik e-mailben megtalálható leiratkozási hivatkozás alkalmazásával.
   • Abban az esetben, amennyiben az üzleti értesítő küldéséről leiratkozik, az Ön elektronikus elérhetőségeit továbbá erre nem fogjuk használni. Csak akkor kezdjük ennek ismételt használatát, amennyiben újra regisztrál, vagy ezt kifejezetten kérni fogja.
  • Az Önnél megjelenő marketing ajánlatok kiválasztása történhet további információk alapján, melyeket Önről az idők során az elérhetőségi, demográfiai adatok, a kedvenc tételek és termékeink, valamint weboldalaink használati adatai (cookiek, IP-cím, az Ön böngészője nyújtotta adatok, a kattintásokról, a megjelenített üzleti közleményekről, valamint a meglátogatott termékekről szóló adatok) alapján szereztünk. Nem végzünk teljesen automatizált adatfeldolgozást, mely Önre nézve jogi következményekkel járhatna.
  • Amennyiben Ön nem az ügyfelünk, az adatokat az Ön beleegyezése alapján dolgozzuk fel.
  • Ezen feldolgozásokkal szemben Ön bármikor jogosult térítésmentes kifogás benyújtására. Az elérhetőségi adatok e dokumentum végén találhatók.   
 • A irkapapir.hu által üzemeltetett weboldalon található cookiek feldolgozása
  • Abban az esetben, amennyiben webes böngészőjében engedélyezettek a cookiek, az irkapair.hu által üzemeltetett weboldalakon található cookiektól nyert viselkedési visszajelzéseket dolgozzuk fel, mégpedig az irkapapir.hu internetes oldalainak jobb működése és az irkapapir.hu internetes reklámjai céljából. Bővebb információt e dokumentum külön fejezetében talál.

 

1.3.  Személyes adatok átadása harmadik feleknek

Személyes adatait a harmadik félnek csak akkor adjuk át, vagy más módon közvetítjük, amennyiben ez az adásvételi szerződés, jogos érdek alapján feltétlenül szükséges, vagy ha ehhez előzetes belegyezését adta.

 • a) hitelkártya kibocsátó társaságoknak, fizetési szolgáltató társaságoknak, fizetések feldolgozása végett, valamint bankoknak, az Ön megrendelése okán, az értékesítési szerződés teljesítése alapján
 • b) fuvarozóknak, az Ön által megrendelt termékek vagy szolgáltatások leszállítása és reklamáció ügyintézés végett, beleértve a szerződéstől való elállást is
 • c) egyéb más szolgáltatóknak, az adatfeldolgozásba bevont harmadik feleknek;
 • d) harmadik feleknek, pl. jogi képviselőknek, bíróságoknak, végrehajtás vagy valamilyen szerződés Önnel történő megkötése véget;
 • e) hatóságoknak (pl. rendőrség)

Amennyiben a harmadik felek jogos érdekükben használják az adatokat, az ilyen adatfeldolgozásért az adatgazda nem visel felelősséget. Ezen adatfeldolgozásokat az érintett társaságok és személyek személyes adatfeldolgozási alapelvei szabályozzák.

 

2. Személyes adatok védelme és adatmegőrzés ideje

2.1.  A személyes adatok védelme

 • a) Az Ön személyes adatai kódolt formában jutnak el hozzánk. Az SSL (secure socket layer) kódolási rendszert használjuk. Weboldalunkat és a többi rendszert, az Ön adatainak elvesztése, illetéktelen személyek azokhoz való hozzáférése, valamint azok megváltoztatása vagy terjesztése ellen, műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk,
 • b) Az adatfeldolgozóinktól megköveteljük annak bizonyítását, hogy rendszereik megfelelnek a GDPR rendelkezéseinek.
 • c) Az Ön ügyfélfiókjába történő belépés csakis személyes jelszavának megadása után lehetséges. Ebben az összefüggésben, szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy beléptetési adatait ne ossza meg harmadik személyekkel, és az ügyfélfiókban folytatott tevékenységének befejezése után a webböngészőjének oldalát mindig zárja be, különösen abban az esetben, ha a számítógépet  más felhasználókkal közösen használja. Az irkapapir.hu nem vállal felelősséget a használt jelszavakkal való visszaélésekért, kivéve amennyiben az ilyen helyzetet közvetlenül az irkapapir.hu idézne elő.

2.2.  Adatfeldolgozási idő

A személyes adatokat feldolgozzuk és megőrizzük

 • a szerződésből eredő összes jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időtartamra, azaz a megrendelés és a garancia időtartamára
 • a garanciaidő lejárta utáni 1 évig, az esetleges viták rendezése végett
 • arra az időtartamra, amelyre, mint adatkezelő, az általánosan kötelező jogi előírások szerint, köteles megőrizni. A számviteli okmányokat, pl. az irkapapir.hu által kiállított számlákat, a törvénynek megfelelően, 10 éves időtartamra őrizzük meg.
 • Az áru elérhetőségéről szóló értesítéssel történő jóváhagyás az elérhetőségről szóló információ elküldéséig, de legfeljebb 1 évig,vagy a jóváhagyás visszavonásig marad érvényben.
 • A marketingajánlatokkal való egyetértés 2 évig vagy a visszavonásáig érvényes.

A többi esetben a feldolgozási idő az adatfeldolgozás céljából következik, vagy a személyes adatvédelmi jogszabályok által van meghatározva.

3. Az adatalanyok jogai
 • a) Amennyiben az Ön személyes adatait dolgozzuk fel, személyes adatai feldolgozásáról bármikor ingyenes tájékoztatást kérhet.
 • b) Abban az esetben, amennyiben úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti az Ön személyes adatainak védelmét és a személyes adatok védelemének törvényes által meghatározott feltételeit, magyarázatot kérhet, kérheti az így keletkezett állapot megszüntetését, valamint elsősorban kérheti a személyes adatainak korrekcióját, kiegészítését, megsemmisítését vagy blokkolását.
 • c) Ha jogát gyakorolni szeretné, forduljon a a Nemzeti Adatvédelmi és Infotmációszabadság Hatósághoz.
 • d) Személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését bármikor visszavonhatja. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését visszavonja, személyes adatait kitöröljük vagy anonimizáljuk; ez azonban nem vonatkozik azon személyes adatokra, melyekre az irkapapir.hu törvényben előírt kötelezettségei teljesítéséhez (pl. már leadott rendelések ügyintézése), vagy jogos érdekeinek védelméhez szükségesek. A személyes adatok megsemmisítése abban az esetben is megtörténik, amennyiben a személyes adatokra az adott célhoz nem lesz szükség, vagy ha az Ön személyes adatainak tárolása más, törvény által előírt okból nem megengedett.
4. Weboldal

4.1.  Cookie fájlok

Weboldalaink ún. Cookiekat (sütiket) használnak, hogy ajánlatunk az Ön számára releváns, érdekes és felhasználóbarát legyen. A Cookiek apró szövegfájlok, amelyek számítógépében, okostelefonjában, vagy más, az Ön böngészőjében használt eszközben tárolódnak. A cookiekról bővebb információ itt található. Cookie fájlokat használunk pl.:

 • a vásárlói kosár helyes működéséhez, hogy vásárlását a lehető legegyszerűbb módon fejezze be
 • az Ön bejelentkezési adatainak megjegyzéséhez, s így azokat nem kell ismételten megadnia
 • weboldalaink lehető legjobb idomulásához az Ön igényei szerint, a látogatottság, az Ön weboldalon történő mozgása és a kihasznált funkciók nyomon követése révén
 • információszerzés a reklámok megtekintéséről, hogy ne mutassuk olyan áru reklámját, amely Önt nem érdekli

Egyes cookie fájlok gyűjthetnek információkat, melyeket azután harmadik felek nem használhatnak fel 

4.2.  A cookie fájlok felhasználása

A weboldalainkon használt cookie fájlok két alaptípusra oszthatóak fel. A rövid idejű, ún. „session cookiek“, amelyek amint befejezi weboldalaink látogatását törlődnek. A hosszú idejű, ún "persistent cookiek" ezeknek elmentése az Ön készülékében sokkal hosszabb idejű, vagy addig van ott, amíg manuálisan nem törli (a cookie fájlok megőrzési ideje az Ön készülékében, magától a cookiek és az Ön böngészőjének beállításától függ).

A cookiek funkcióik szerint is feloszthatók:

 • analitikus /cookiek/, amelyek azáltal, hogy megértjük, hogyan használják a webet a felhasználók, segítenek a webünk felhasználói kényelmének növelésében
 • esszenciális /cookiek/, amelyek a web alapvető funkcióképességéhez fontosak

4.3.  A cookie fájlok elutasítása

A cookie fájlok használatának beállítása az Ön internetes böngészőjének részét képezi. Induló beállításban a legtöbb böngésző a cookie fájlokat automatikusan fogadja. A cookie fájlok a webböngészője segítségével elutasíthatók vagy az Ön által kiválasztott típusokra korlátozhatók.

A webböngészőkről és a cookie fájlokat illető, előzetes beállításokról szóló információk a következő weboldalakon vagy az internetböngészők további dokumentációjában találhatók

 

A cookie fájlkezelés egy hatékony eszköze a http://www.youronlinechoices.com/hu/ weboldalon is rendelkezésre áll

4.4.  Linkek /utalások/

Weboldalaink más weboldalakra is tartalmazhatnak utalásokat, amelyek praktikusak és információkat tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen oldalak más társaságok és szervezetek tulajdonában lehetnek, valamint üzemeltethetik, melyeknek más módú biztosítási és személyes adatvédelmi alapelveik vannak. Társaságunk nem végez semmilyen ellenőrzést, és nem vállal semmilyen felelősséget semmilyen információért, anyagért, termékért vagy szolgáltatásért, amelyet ezek a weboldalak tartalmaznak, vagy amely rajtuk keresztül érhetőek el.

 

5. Kérdezzen tőlünk!

Ha a jelen Alapelvek tekintetében bármilyen kérdése, megjegyzése vagy kérelme van, keressen bennünket a jelen Alapelvek láblécén feltüntetett címen,  telefonon, vagy személyesen üzletünkben.

 

Kapcsolat/ügyfélszolgálat:  Wiener Stúdió Kft

Telefon:    +3613420733  

Email:       wienerstudiokft@gmail.com

Személyesen:  1078 Budapest, Nefelejcs utca 12. (üzlet)

6. Hatályosság

A jelen Adatvédelmi Alapelvek 2018.május 01.-től érvényesek.